Oudervereniging

ACTIVITEITEN en ander OV-NIEUWS

 

Beste ouders/verzorgers,

De oudervereniging draagt zorg voor uw ouderbijdrage middels een vastgestelde begroting. Helaas konden door het cornavirus de schoolreisjes niet doorgaan en ging groep 8 niet op kamp.
Voor de groepen 8 is er inmiddels een mooi alternatief programma opgesteld welke bekostigd wordt uit de gelden van het kamp.
De schoolreisjes kunnen we niet inhalen en we zullen u volgend schooljaar compenseren door de ouderbijdrage eenmalig naar beneden bij te stellen. De definitieve ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2020.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij u een mooie afsluiting van het schooljaar en een goede zomer toe.

Met vriendelijke groet namens OV De Duinsprong,
Sandra van der Steen, voorzitter
Femke de Wit, penningmeester
Nicole Damen, secretaris

 

Reeds geplande OV activiteiten voor schooljaar 2020/2021:
De planning van de schoolreisjes is rond, en dit wil de Oudervereniging graag alvast met u delen.

WieWaar naar toeWelke dagdatum
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7

 

Wat organiseert de Oudervereniging allemaal van de OV-bijdrage voor de kinderen:
 • Schoolreisjes.
 • Afscheid & kamp groep 8.
 • Schoolfoto's.
 • Activiteiten voor de leerlingen (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnavalsviering).
 • Acties t.b.v. verbetering van verkeersbeleid / situatie rondom de school.
 • Goede Gaven organiseren.
 • Meehelpen met diverse activiteiten op school (zoals Santa run, Fancy fair).

 

Waarover denkt de Oudervereniging allemaal mee met de schoolleiding & leerkrachten:
 • Gezond school beleid.
 • Andere zaken omtrent het welzijn van de leerlingen.
 • Goede besteding van de OV-bijdrage.
 • Enz.

De Oudervereniging helpt actief mee bij de uitvoering & organisatie van deze activiteiten, en van een groot deel van de ouderbijdrage worden de kosten van deze activiteiten betaald.
De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar gelijk gebleven : € 28,- per schoolgaand kind.
Vragen of opmerkingen? Laat het de OV weten via : ov@deduinsprong.nl

 

De bestuursleden van het dagelijks bestuur.

De Oudervereniging van De Duinsprong is sinds kort veranderd van samenstelling. Graag stellen wij het dagelijks bestuur van de OV aan u voor.

Sandra vd Steen
Voorzitter
Daisy van Aalten
Vice-voorzitter
Femke de Wit
Penningmeester
Anouk Labout
Secretaris
Tamara van Hulten
Ledenadministratie

 

Ouders met een Heusdenpas.

Ouders kunnen Stichting Leergeld Heusden vragen de ouderbijdrage te vergoeden. Als er echter al zelf betaald is, krijgt u via deze Stichting geen vergoeding meer en kan dit ook niet meer gedeclareerd worden via de Heusdenpas. Als ouders bij Stichting Leergeld Heusden bekend zijn, betaalt de Stichting de ouderbijdrage en zijn ouders niet afhankelijk van het (resterende) budget van de Heusdenpas.
Meer info:
email: leergeldheusden@gmail.com
web: www.leergeld.nl/heusden

 

Informatie van de oudervereniging