Oudervereniging

ACTIVITEITEN en ander OV-NIEUWS

 

Beste ouders/verzorgers,

De oudervereniging draagt zorg voor uw ouderbijdrage middels een vastgestelde begroting. Helaas konden door het coronavirus de schoolreisjes niet doorgaan en ging groep 8 niet op kamp.
Voor de groepen 8 is er inmiddels een mooi alternatief programma opgesteld welke bekostigd wordt uit de gelden van het kamp.
De schoolreisjes kunnen we niet inhalen en we zullen u volgend schooljaar compenseren door de ouderbijdrage eenmalig naar beneden bij te stellen. De definitieve ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2020.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij u een mooie afsluiting van het schooljaar en een goede zomer toe.

Met vriendelijke groet namens OV De Duinsprong,
Sandra van der Steen, voorzitter
Femke de Wit, penningmeester
Nicole Damen, secretaris

 

Reeds geplande OV activiteiten voor schooljaar 2020/2021:
De planning van de schoolreisjes is rond en dit wil de Oudervereniging graag alvast met u delen.

WieWaar naar toeWelke dagdatum
Groep 1-2't Kwekkeltjedinsdag1 juni 2021
Groep 3-4Dippie Doevrijdag4 juni 2021
Groep 5-6Toverlandvrijdag11 juni 2021
Groep 7Eftelingdonderdag1 april 2021

 

Wat organiseert de Oudervereniging allemaal van de OV-bijdrage voor de kinderen:
 • Schoolreisjes.
 • Afscheid & kamp groep 8.
 • Schoolfoto's.
 • Activiteiten voor de leerlingen (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnavalsviering).
 • Acties t.b.v. verbetering van verkeersbeleid / situatie rondom de school.
 • Goede Gaven organiseren.
 • Meehelpen met diverse activiteiten op school (zoals Santa run, Fancy fair).

 

Waarover denkt de Oudervereniging allemaal mee met de schoolleiding & leerkrachten:
 • Gezond school beleid.
 • Andere zaken omtrent het welzijn van de leerlingen.
 • Goede besteding van de OV-bijdrage.
 • Enz.

De Oudervereniging helpt actief mee bij de uitvoering & organisatie van deze activiteiten, en van een groot deel van de ouderbijdrage worden de kosten van deze activiteiten betaald.
De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar gelijk gebleven : € 28,- per schoolgaand kind.
Vragen of opmerkingen? Laat het de OV weten via : ov@deduinsprong.nl

 

De bestuursleden van het dagelijks bestuur.

De Oudervereniging van De Duinsprong is sinds kort veranderd van samenstelling. Graag stellen wij het dagelijks bestuur van de OV aan u voor.

Daisy van Aalten
Vice-voorzitter
Sylvia Brokken
PR
Nicole Damen
Ouder
Tamara van Hulten
Ledenadministratie
Marjolyn Kolders
Ouder
Hanneke van Oosten
Ouder
Sandra vd Steen
Voorzitter
Marcella Willemse
Ouder
Femke de Wit
Penningmeester

 

Ouders met een Heusdenpas.

Leergeld Heusden helpt. Geen geld hebben is moeilijk. Het is niet leuk als je kind niet mee kan doen. Als je het schoolreisje voor je kind niet kunt betalen. Of als er geen
geld is om te sporten. Leergeld Heusden helpt alle ouders met kinderen tussen 4 en 18 jaar.

Heb je geldzorgen? Vraag dan een HeusdenPas aan (info@bijeenheusden, telefoon 073-7820178).
Als volwassene krijg je met de HeusdenPas 150 euro per persoon voor bepaalde activiteiten en alle kinderen in het gezin krijgen dan meteen een KindPas.
Heeft je kind een KindPas? Dan krijg je financiële hulp op gebied van school, sport en cultuur.
Contact opnemen met Leergeld Heusden:
- Site: www.leergeld.nl/heusden (klik op ‘ouder info').
- Telefoon: 06-47990263 (maandag en woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur).
- Mailen: leergeldheusden@gmail.com.
Coördinator Nelly La Brijn helpt je graag verder. Er komt eerst een vrijwilliger van Leergeld bij je langs. Deze vrijwilliger kent veel mogelijkheden om financiële hulp voor je kind te
krijgen. Het is belangrijk voor kinderen om erbij te horen. Leergeld geeft kinderen de kans om met alles mee te doen. Leergeld betaalt bijvoorbeeld de sportclub of het schoolreisje, en de
jaarlijkse ouderbijdrage voor school. Leergeld betaalt rekeningen die je krijgt of betaalt rechtstreeks aan bijvoorbeeld de sportclub.
Leergeld geeft nooit geld aan de ouders zelf.

 

Informatie van de oudervereniging