Oudervereniging

De Duinsprong heeft een actieve ouderverenging (OV). Het bestuur van de oudervereniging (bestuur OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich graag inzet voor de leerlingen en voor de school. Samen met de leerkrachten en hulpouders zorgt het bestuur OV ervoor dat uw kind(eren) bijzondere dagen en speciale activiteiten op een leuke en enthousiaste manier kunnen beleven. Het bestuur OV is de schakel tussen de ouders en de school.

 

Wat doen we?

Het bestuur OV vergadert eenmaal per 6 weken. Namens de school neemt een leerkracht deel aan de vergadering. Het bestuur OV denkt mee over o.a. een gezond schoolbeleid, andere zaken over het welzijn van de leerlingen en een goede besteding van de OV-bijdrage. Samen met de school organiseert en coördineert het bestuur OV vele activiteiten, zoals:

  • Schoolreisjes
  • Afscheid en kamp groep 8
  • Schoolfotograaf
  • Sinterklaas, Kerst en Carnaval
  • Verkeersveiligheid rondom school
  • Goede gaven
  • Groepsouders

 

WieWaar naar toeWelke dagdatum
Groep 1-2't Kwekkeltjedinsdag1 juni 2021
Groep 3-4Dippie Doevrijdag4 juni 2021
Groep 5-6Toverlandvrijdag11 juni 2021
Groep 7Eftelingdonderdag1 april 2021

Geplande schoolreisjes voor het schooljaar 2021-2022

 

Wie Waar naar toe Welke dag Datum
Groep 1-2 ’t Kwekkeltje Vrijdag 10 juni 2022
Groep 3-4 Pukkemuk Donderdag 30 juni 2022
Groep 5-6 Toverland Vrijdag 10 juni 2022
Groep 7 Efteling Vrijdag 1 april 2022

 

Ouderbijdrage

De vele activiteiten die de OV samen met het schoolteam organiseert, worden gefinancierd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2021 is de hoogte van de ouderbijdrage 2021-2022 vastgesteld op € 28,- per schoolgaand kind.

Zijn er geen financiële middelen om te betalen, dan kan Stichting Leergeld Heusden u misschien helpen.

 

Hoe zijn wij te bereiken?

De oudervereniging is te bereiken via het mailadres: ov@deduinsprong.nl

Mocht u lid willen worden van de oudervereniging of wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt u altijd een mail sturen naar het bovengenoemde mailadres.

Daisy van Aalten
Vice-voorzitter
Sylvia Brokken
PR
Nicole Damen
Ouder
Tamara van Hulten
Ledenadministratie
Marjolyn Kolders
Ouder
Hanneke van Oosten
Ouder
Sandra vd Steen
Voorzitter
Marcella Willemse
Ouder
Femke de Wit
Penningmeester
Informatie van de oudervereniging