VSO / BSO / TSO

Info BSO en VSO volgt zo spoedig mogelijk.

 

TSO (tussenschoolse opvang):

Door de maatregelingen m.b.t. het Corona-virus werkt De Duinsprong tot minimaal dec. 2020 NIET met Stichting TSO 't Hapjespan (zie onderstaande informatie hieromtrent). De opvang tijdens de lunch en het buitenspelen wordt die tijd geregeld door de leerkrachten zelf.

Drunen, 28 augustus 2018
Aan de ouder/verzorgers van basisschool De Duinsprong,

De Duinsprong werkt met een horizontaal lesrooster, ook wel een continurooster genoemd. Om de tussenschoolse opvang goed te organiseren, is er een samenwerkingsverband gezocht met Stichting TSO 't Hapjespan. Deze stichting
bestaat uit 20 overblijfkrachten die de tussenschoolse opvang verzorgen. Dagelijks begeleiden we met 12 overblijfkrachten de kinderen tijdens de lunch en het buiten spelen.

De overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Jaarlijks krijgt de MR van De Duinsprong een financieel jaarverslag van inkomsten en uitgaven.

Verder besteden we de inkomsten aan o.a.

  • lunchtasjes, wanneer uw kind een kapot tasje heeft kan dat ingeleverd worden bij de leerkracht en krijgt uw kind een nieuw lunchtasje.
  • met regelmaat een traktatie bijvoorbeeld:
    • fruitweek: appel
    • Pasen: eitjes ijsje(laatste schooldag)
    • Sinterklaas: pepernoten
  • kwaliteitsbewaking van de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus KinderEHBO en de Kanjertraining.
  • het verzorgen van buitenspeelgoed zoals basketballen, tafeltennisbatjes, springtouwen, krijt e.d.

Nieuwe kinderen krijgen bij de start op school een lunchtasje.
Voor de bekostiging van deze TSO krijgt u het onderstaand betalingsverzoek

De jaarlijkse bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 44,- per kind.
Voor het tweede kind zijn de kosten ook € 44,- elk volgend kind is gratis.
Gezinnen die gebruik maken van een Heusdenpas worden verzocht contact op te nemen met de schoolleiding.
Bij instroming tijdens het schooljaar zijn de kosten voor uw kind per maand € 4,40- startend op de eerste volledige maand na de vierde verjaardag.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag over te maken op girorekening NL19INGB0003989385 onder vermelding van TSO 't Hapjespan, de naam van uw kind/kinderen en de groep waarin uw kind/kinderen zitten.

 

Met vriendelijke groet,
Brigitte Dekker, Monique van de Wiel en Wilma van Dommelen.
Email: tsohapjespan@gmail.com