VVE

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE   


Even voorstellen
Wij zijn Pebbles en Antoinette. Samen vormen wij team VVE. Wij hebben ons kantoor op de Duinsprong.


Wat doen wij?
Wij coördineren de activiteiten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse educatie voor Stichting Scala.

Dit houdt in dat we ouders van de Scalascholen educatieve programma’s aanbieden om hun kind thuis te ondersteunen. We richten ons op de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Ouders kunnen na (een éénmalige) instructie thuis aan de slag met hun kind.

Voorbeelden van deze programma’s zijn:
-Bereslim
-Aan de praat met een boek
-Muiswerk

Ook zijn we door middel van samenwerkingsactiviteiten bezig met een doorgaande lijn van de voorschool (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) naar de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool).

Tevens zijn we betrokken bij de coördinatie van het onderwijs aan anderstaligen. We verrijken o.a. de woordenschat door het aanbieden van een taalrijke leeromgeving. Een voorbeeld hiervan is het traject Voorportaal en de Taalklas.

Ook promoten wij, in samenwerking met de bibliotheek, voorlezen door middel van voorleesprojecten op diverse Scala scholen.

Mail: vve@scalascholen.nl