BVL

Brabants Verkeers Veiligheids Label (BVL)

De Duinsprong beschikt sinds eind 2003 over het Brabants Verkeers Veiligheids Label (B.V.L.).
Leerlingen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden leerlingen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Leerlingen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.

Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Dat betekent dat de school voldoende activiteiten ontwikkelt om alle leerlingen zo veilig mogelijk naar school te laten komen. Daartoe heeft de school een verkeerscommissie die bestaat uit ouders en leerkrachten. Deze commissie zorgt ervoor dat aspecten van de verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen regelmatig onder de aandacht gebracht worden bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

 

Om de nieuwsbrief van Veilig Verkeer Nederland te lezen, klik op onderstaande afbeelding