Kanjer

Werken met Kanjers

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden.

Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een normale manier kunnen lesgeven. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van de Kanjertraining. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk.

Daarom wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan het werken aan en met Kanjers d.m.v. 'de Kanjertraining'.

Basisschool De Duinsprong is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij de Kanjergedachte uitdragen. De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wil de Kanjertraining het welbevinden vergroten bij de kinderen. Om dit te bereiken richt de Kanjertraining zich op:

 1. het vergroten van moreel besef over welk gedrag prettig is voor jezelf en de ander;
 2. het motiveren van de kinderen  om dit gedrag te willen vertonen;
 3. het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.

 

Daarom zijn er 5 basisregels opgesteld:

  • We helpen elkaar
  • We zijn te vertrouwen
  • Niemand is zielig
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit.

 

Een belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is het gebruik van de petten. Ze worden gebruikt voor alle leeftijden. De vier petten staan voor vier typen gedrag. Je bént niet een type, maar je gedraagt je op een bepaald moment in een bepaalde situatie zo. Kinderen leren dat ze ook kunnen kiezen voor ander gedrag. De zwarte pet (vlerk) staat voor brutaal, agressief, dominant, te krachtig gedrag. De rode pet (aap) staat voor onverschillig, meeloop- en uitlachgedrag. De gele pet (konijn) staat voor verlegen, bang, zielig gedrag. De witte pet (kanjer/tijger) staat voor sociaal vaardig, betrouwbaar en oplossingsgericht gedrag.

Voor méér info: klik hier

Twee maal per jaar kunt u een Kanjerles volgen in de groep van uw kind.