Levensbeschouwing

Jaarplan Levensbeschouwelijke Vorming op De Duinsprong 2020 – 2021

KBS De Duinspróng is een open katholieke, dus levensbeschouwelijke school. Zo wil onze school aandacht besteden aan de verschillende facetten van het mens-zijn: leerlingen krijgen de kans om zowel hun cognitieve, creatieve, sportieve, levensbeschouwelijke als eventueel godsdienstige vaardigheden te ontwikkelen. Zo helpen we leerlingen uit te groeien tot hele mensen.

Wat de levensbeschouwelijke ontwikkeling betreft gebruiken we de methode KLEUR. Deze eigentijdse methode combineert levensbeschouwelijke thema’s met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van verhalen en verschillende werkvormen worden de leerlingen zo vertrouwd gemaakt met de gevoelens, gedachten en handelwijzen van zichzelf en van anderen, dichtbij en veraf. Kortom, een goede voorbereiding op de veel-KLEUR-ige, pluriforme samenleving van de toekomst om wereldwijs te worden (zoals de wet over Burgerschapsvorming en Geestelijke Stromingen ook voorschrijft en waarmee de school ook eens de landelijke VERUS-prijs won). Hieronder worden de thema’s van dit jaar kort toegelicht.

Daarnaast besteedt onze school ook dit schooljaar weer aandacht aan belangrijke feesten als Kerstmis (met als voorbereiding de Advent), Pasen (met als voorbereiding de Goede Week) en Pinksteren. Ook bespreken we gedurende het jaar in alle groepen een aantal – vaak beroemde – Bijbelverhalen ter inspiratie.

Twee keer komt onze identiteitsbegeleider en verhalenverteller meneer Bill Banning in iedere klas waarbij hij – in wisselwerking met de leerkracht – Bijbelverhalen zal bespreken: altijd met openheid naar de Islam (Koran) en andere levensbeschouwelijke en godsdienstige tradities. Dit jaar zullen ook veel Bijbelse en Koran-namen besproken worden: Bram-Ibrahim, David-Davut, Maria-Miriem, Zacharias-Zecheria, Jozef-Yusuf en natuurlijk ook Fatima en vele andere namen.

Hieronder staat per periode aangegeven welke projecten met de kinderen besproken zullen worden.

 

  1. Begin schooljaar - herfstvakantie: Bijbelverhalen (+gastles)

We beginnen het schooljaar met enkele Bijbelverhalen die eigentijds verteld, vertaald en verwerkt worden. Een werkgroep heeft voor alle groepen een eenvoudig rooster opgesteld. Zo komen in de loop van acht jaren basisschool de belangrijkste verhalen aan bod: bronnen van de westerse cultuur en samenleving. Bijv. over Noach en de overstromingen (die nu ook weer actueel zijn), over Jozef de dromer (van de musical Joseph) en de farao die de allereerste les ‘samenwerkend leren’ kreeg. Veel van deze verhalen staan ook in de Koran, dus daar zal ook aandacht aan besteed worden (zoals Noach-Nuh, Abraham-Ibrahim, Sarah-Sarah, Jozef-Yusuf, Mozes-Musa, David-Davut, Salomo-Suleyman, Maria-Miriem, Zacharias-Zecheria). Verhalen om bij weg te dromen en inspiratie uit te putten. De betreffende leerkracht zal – af en toe samen met identiteitsbegeleider Bill Banning – deze verhalen vertellen en bespreken in de klassen. En als we de verhalen van leerlingen mogen geloven dan is dat altijd een feestje met een diepere bodem: inspirerende verhalen voor je eigen en elkaars levensverhaal. Kortom, waardevolle vorming.

 

  1. Na de herfstvakantie t/m eind november: Kleur 11.2 verhalen over Thuis

Waar ben je thuis? Wat is de betekenis van thuis? In dit nummer diepen we de antwoorden op deze vragen in vijf lessen per groep verder uit. Hoe is het als je geen thuis hebt of je thuis kwijt bent? Of is er altijd een thuis? Als je thuis bent, hoe is het daar dan? Met wie leef je samen en hoe gaat dat? Helaas is een thuis niet voor alle kinderen op deze wereld een vanzelfsprekendheid.

 

  1. Advent en Kerst

Met behulp van de bekende Bijbelverhalen bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Ook houden we weer Kerstvieringen met alle leerlingen. En natuurlijk maken de leerlingen weer mooie Kerst-tekeningen en - collages, die in de kerk komen te hangen (iets wat door alle parochianen ieder jaar weer enorm gewaardeerd wordt). Op de vrijdag voor Kerstmis (18 december 2020) gaan we weer met z’n allen naar de Lambertuskerk om daar Kerstmis te vieren en de prachtige, levensgrote kerststal te zien. Daarna zal het Kerstfeest op school feestelijk voortgezet worden. Met de kerstcommissie en onze identiteitsbegeleider bereiden we dit alles voor.

 

  1. Januari 2021 tot aan voorjaarsvakantie: verhalen over Hemel en Aarde

In deze periode wordt gewerkt met het project KLEUR 11.3 Hemel en aarde. Boven ons is de hemel, de lucht waar vogels vliegen en sterren schitteren in de nacht. Onder ons de aarde, waar we stevig op kunnen staan. Maar wat zit er in de aarde? Het is daar donker en toch leven er dieren. Er groeien planten en bomen uit de aarde. We gaan in dit nummer veel ontdekken en beleven over hemel en aarde, over de natuur en wat er te zien is. En wat we niet kunnen zien. Want er is vast meer tussen hemel en aarde dan we weten.

  1. Veertigdaagse vastentijd, Goede Week en Pasen (4 april 2021)

Ook dit jaar zullen we weer ver over de grenzen van ons kleine landje heen kijken door middel van een project van de landelijke Vastenactie WERKEN AAN JE TOEKOMST.              We zullen met kinderen uit een ver, arm land (Zambia, dit keer) in gesprek gaan via filmpjes, en met verhalen van meneer Bill Banning. Dit schooljaar wordt aandacht besteed aan (beroeps)onderwijs voor kinderen in Afrika, met name in Zambia. Een paar cijfers: 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs, 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven. Dus er is nog wel werk aan de winkel!

 

In de Goede Week voor Pasen komen de oude, maar blijvend actuele verhalen van vriendschap, verraad, verdriet, wanhoop, vergeving en oneindige liefde weer ter sprake: met passie zullen deze Passieverhalen weer verteld en besproken worden. Overigens, vindt u Goede Vrijdag geen rare naam voor de dag waarop iemand gemarteld en vermoord wordt? Meneer Bill zal hier graag meer over vertellen.

 

  1. Hemelvaart (13 mei 2021) en Pinksteren (23 mei 2021): nieuwe wind in de zielen

Rond deze feestdagen zullen verhalen verteld worden over nieuwe kracht na verdriet en pijn. Deze verhalen vormen een uitgangspunt voor het spreken met de leerlingen over ervaringen van afscheid moeten nemen en gemis, maar ook van nieuwe moed. Bovendien kunnen mooie herinneringen kracht geven, toen en nu. Precies zoals wat de leerlingen van Jezus doormaakten na zijn dood: dat vieren we met Hemelvaart (afscheid, gemis) en Pinksteren (van LAM naar LAM-bertus, van een slappe eerste helft naar een geslaagde tweede helft van de wedstrijd).

 

  1. Gastlessen levensbeschouwing

Naast bovenstaand programma vinden er ook gastlessen Levensbeschouwing plaats in alle groepen 1-2 tot en met 8. Onze identiteitsbegeleider dr. Bill Banning (onderwijspedagoog, verhalenverteller en theoloog) zal ook dit jaar weer boeiende verhalen vertellen en bespreken met de leerlingen (in interactie met de leerkrachten). Iedere klas zal gastlessen mogen ontvangen die in wisselwerking met de leerkrachten worden voorbereid. Alle groepen krijgen twee keer bezoek en dat zal zeker geen bezoeking zijn.