Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelding op De Duinsprong gaat via de volgende weg:

1.  Graag bellen met 0416 320281 en een afspraak maken met de directeur.

2.  Er volgt dan een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

3.  De inschrijfprocedure wordt dan verder besproken.