Kwaliteit

Basisschool De Duinsprong werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering.
We evalueerden onze kwaliteit met behulp van verschillende kwaliteitsinstrumenten.
Waar zijn we trots op, wat verdient aandacht en welke acties gaan we uitzetten, zijn vragen die we ons daarbij stellen.

De tussen- en eindresultaten van CITO geven richting aan ons didactisch handelen. . Ons pedagogische handelen evalueren we met de Klimaatschaal. Daarnaast zetten we vragenlijsten in om het welbevinden en veiligheid van onze leerlingen in beeld te krijgen. Ook ouders bevragen we 2 jaarlijks in een tevredenheidsonderzoek.

Afspraken leggen we vast in kwaliteitskaarten, zodat alle teamleden weten waar we als Duinsprong voor gaan en hoe we kwaliteit nastreven. In ons jaarverslag verantwoorden we ons over onze kwaliteit, in het jaarplan nemen we de verbeterpunten op.

Na het inspectiebezoek van oktober 2013 heeft De Duinsprong zich aardig doorontwikkeld.  Zo zijn we van opleidingsschool doorgegroeid naar academische opleidingsschool en kenmerkt het team zich door een onderzoekende houding en reflectie. Niet voor niets is professionaliteit één van onze kernwaarden. Ook met de opvang van anderstalige leerlingen (nieuwkomers) hebben we stappen gezet met het voorporTAAL en de taalklas.
Tot slot zijn wij trots op de samenwerking met ouders. Vanuit ouderbetrokkenheid vormen we een driehoek met ouders-leerling-leerkracht om het beste uit elk kind naar boven te krijgen. Mooie ambities die De Duinsprong graag wil waarmaken.
Genoeg redenen om in aanmerking te komen voor de waardering Goed. 8 September vond het inspectieonderzoek naar Goed plaats. De inspecteur, mevrouw Karin Krol, heeft verschillende lesbezoeken afgelegd en kwam tot de conclusie dat er sprake is van een heldere didactische structuur, waarbij de leerkrachten aandacht hebben voor individuele niveauverschillen. Dit bleek ook uit gesprekken die de inspecteur met een aantal kinderen heeft gevoerd. Ze zijn trots op hun school en vinden dat de leerkrachten goed lesgeven en
dat je hulp krijgt als je iets niet goed kan. Ook het team is trots op De Duinsprong.
Het pedagogisch klimaat viel de inspecteur meteen op. Vooral het woord SAMEN kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde. Samen met ouders, leerlingen en studenten laat De Duinsprong zien constant aan kwaliteitsverbetering te werken.
In de terugkoppeling aan het einde van het onderzoek kwam voor het team het verlossende woord: de inspecteur was het met ons eens dat De Duinsprong een goede school is. Wat een
mooie waardering voor de inzet en de aanpak van het gehele team.
Een kroon op ons mooie werk!

9 nov. 2020 kregen we het officiële rapport van de inspectie. Klikt u op onderstaande link om het gehele rapport te lezen.

2020 Kwaliteitsonderzoek inspectie 

Kwaliteit... daar staan wij voor, daar gaan wij voor!

Schooladviezen groep 8 schooljaar 2019-2020
Link naar het document

Analysereferentieniveaus 2019-2020
Link naar het document

Nieuwsbrief kwaliteit van ons onderwijs
Link naar het document