Schooltijden

Schooltijden 2020 / 2021:

Het is nog steeds crisis, al denken velen dat het Coronavirus Drunen heeft verlaten. Onze directeur bestuurder heeft, na het directieberaad te hebben geraadpleegd, alle ouders op de hoogte gesteld van de versoepelingen. In het directieberaad zijn Scala-afspraken gemaakt m.b.t. het Scalaprotocol na de zomervakantie. Dit protocol wordt aangevuld met schoolspecifieke afspraken (schooltijden, halen en brengen, LMO, traktaties, excursies). Het protocol is voorgelegd aan de GMR, de schoolspecifieke afspraken aan de MR. In week 34 (laatste vakantieweek) worden de nieuwe afspraken gemaild.

 

Schooltijden voor alle groepen:

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur

 

Lunch- en pauzetijden.

I.v.m het Coronavirus wordt er tot minimaal de kerstvakantie niet met overblijfkrachten gewerkt. Leerkrachten begeleiden zelf tijdens de kleine pauze, de lunch en de middagpauze.
Op onze school hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen met hun leerkracht in de eigen groep eten. De kinderen hebben officieel een kwartier om hun meegebrachte lunch te nuttigen en gaan daarna een half uur buiten spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen na het eten in de klas en mogen dan vrij spelen onder begeleiding van een leerkracht.

 

Vakanties en vrije dagen:

VakantiesBeginEindWeek nr
Herfstvakantie19 oktober 202023 oktober 202043
Kerstvakantie21 december 20201 januari 202152-53
Voorjaarsvakantie15 februari 202119 februari 20217
Pasen5 april 20215 april 202114
Meivakantie3 mei 202114 mei 202118
Hemelvaart13 mei 202114 mei 202119
Pinksteren24 mei 202124 mei 202121
Zomervakantie26 juli 20213 september 202130-35

Vrije dagen:

23 november 2020 (maandag)
29 januari 2021 (vrijdag)
11 maart 2021 (donderdag)
02 april 2021 (vrijdag)
26 april 2021 (maandag)
25 mei 2021 (dinsdag)
09 juni2021 (woensdag)
01 en 02 juli 2021 (donderdag en vrijdag)

Zie voor alle afwijkende tijden, uitstapjes enz.,  Social Schools!!

Attentie:

Afwijkende schooltijden worden altijd van te voren schriftelijk doorgegeven.
Gewoonlijk ruim één maand van tevoren, zodat u o.a. de opvang van uw kind(eren) nog kunt regelen.