Schooltijden

Schooltijden 2021 / 2022:

Het is nog steeds crisis, al denken velen dat het Coronavirus Drunen heeft verlaten. Onze directeur bestuurder heeft, na het directieberaad te hebben geraadpleegd, alle ouders op de hoogte gesteld van de versoepelingen. In het directieberaad zijn Scala-afspraken gemaakt m.b.t. het Scalaprotocol na de zomervakantie. Dit protocol wordt aangevuld met schoolspecifieke afspraken (schooltijden, halen en brengen, LMO, traktaties, excursies). Het protocol is voorgelegd aan de GMR, de schoolspecifieke afspraken aan de MR.

Schooltijden voor alle groepen:

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur

 

Lunch- en pauzetijden.

I.v.m het Coronavirus wordt er niet met overblijfkrachten gewerkt. Leerkrachten begeleiden zelf tijdens de kleine pauze, de lunch en de middagpauze.
Op onze school hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen met hun leerkracht in de eigen groep eten. De kinderen hebben officieel een kwartier om hun meegebrachte lunch te nuttigen en gaan daarna een half uur buiten spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen na het eten in de klas en mogen dan vrij spelen onder begeleiding van een leerkracht.

Vakanties en vrije dagen 2021 - 2022:

VakantiesBeginEindWeek nr
Herfstvakantie25 oktober 202129 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 20217 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari 20224 maart 2022
Pasen18 april 202218 april 2022
Meivakantie25 april 20226 mei 2022
Hemelvaart26 mei 202227 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022 6 juni 2022
Zomervakantie25 juli 20222 september 2022

Vrije dagen:

08 oktober 2021
25 november 2021
24 december (middag) 2021
07 en 08 februari 2022
25 mei 2022
07 juni 2022
01 juli 2022

Zie voor alle afwijkende tijden, uitstapjes enz.,  Social Schools!!

Attentie:

Afwijkende schooltijden worden altijd van te voren schriftelijk doorgegeven.
Gewoonlijk ruim één maand van tevoren, zodat u o.a. de opvang van uw kind(eren) nog kunt regelen.