Leren Met Ouders

Sinds mei 2015 doet De Duinsprong mee met de "Partnerschap school: ouders die samenwerken met hun kind op school. Er zijn sinds die tijd inmiddels een paar dingen veranderd.

Zo Is de naam veranderd naar Leren Met Ouders (of opvoeders), simpelweg LMO; is er een ander persoon binnen scala aangenomen als overkoepelende coördinator en zijn er steeds meer aanmeldingen bij ons op school gekomen.

Wat houdt dit LMO precies in?

Soms is er bij de ontwikkeling van een kind een schoolvak dat niet vlekkeloos verloopt. Dit kan allerlei oorzaken hebben: mogelijke dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen of het kind heeft moeite met een bepaald vak binnen het basisonderwijs. Er zijn nog talloze andere redenen te vinden waarom de ontwikkeling even niet lekker loopt.

Vaak willen deze kinderen graag geholpen worden om toch tot betere prestaties te komen. Helaas heeft de leerkracht daar niet altijd tijd voor, omdat er veel kinderen In de klas zijn die nog meer hulpvragen hebben. Voor kinderen die extra uitleg nodig hebben, is LMO bedacht. In samenwerking met school en ouders (opvoeders) wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Zo is er de blauwe variant: ouders helpen hun kind na schooltijd thuis met extra werk.

Maar de variant die het meest gebruikt wordt op onze school, is de oranje variant. Dat houdt in, dat een ouder onder schooltijd apart aan zijn/ haar kind extra uitleg geeft. Dit duurt ongeveer een half uurtje, afhankelijk van de lesstof en de concentratieboog van het kind. Het kind krijgt dus les van zijn/ haar begeleider als de rest van de klas deze lesstof op datzelfde moment van de leerkracht krijgt. Het kind mist hierdoor geen andere vakken. Het meest ideale plaatje zou zijn dat dit minstens twee keer per week gedaan wordt.

Op onze school zijn momenteel 16 kinderen die meedoen met LMO, waarvan er 3 aan de blauwe variant en 13 aan de oranje variant meedoen.

De meest voorkomende vakken die gedaan worden, zijn rekenen, spelling en taal. Met alle begeleiders zijn afspraken gemaakt op welke tijden ze op school komen, welk vak ze gaan doen en waar ze gaan zitten. De begeleiders zijn momenteel voornamelijk moeders, maar we hebben ook een tante, twee opa's en een oma.

Zoals iedereen weet, zit onze school behoorlijk vol qua ruimtes. Nu heb ik een ruimte gecreëerd in de computerruimte waar deze begeleiders met hun kind kunnen gaan zitten.

Mocht u interesse hebben in LMO voor uw kind, kunt het best eerst contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Hij/ zij kan dan eventueel doorverwijzen naar mij. Hopelijk heb ik u hiermee voldoende kunnen informeren.

Marieke van Nistelrooij