Ouderbetrokkenheid 3.0

Leerlingen die we voorbereiden voor de maatschappij van vandaag (maar vooral ook van morgen) hebben recht op modern onderwijs. Modern onderwijs wil zeggen dat scholen in allerlei opzichten eigentijds zijn: in leermiddelen, in didactiek, in vakbekwaamheid van de leraren en ook in de samenwerking met de ouders van de leerlingen. Dit artikel gaat over de vraag hoe modern de vormgeving van ouderbetrokkenheid in Nederland is. We pakken daarvoor de term ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ om als school eigen vormen van ouderbetrokkenheid te kunnen toetsen.

De Duinsprong werkt continu samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid zowel thuis als op school. Dit betekent het volgende vanuit de kernwaarden van de Duinsprong:

Respect - Communicatie - Veiligheid - Professionaliteit

Hierin erkennen zij elkaars professionele en emotionele deskundigheid. Alle partijen zien dat ze elkaar nodig hebben en elkaar versterken als het gaat om de ontwikkeling van het kind en de veilige leeromgeving.

Ouderbetrokkenheid 3.0 begint concreet met het jaarlijks starten van het schooljaar met de kick-off . Tijdens deze bijeenkomst maken de ouders kennis met de leerkracht(en) en krijgen ze informatie over het leerjaar van hun kind. Daarnaast nodigen wij ouders uit voor een gezamenlijk gesprek, het verwachtingsgesprek, tussen leerkracht, ouders en liefst ook de leerling. Dat gesprek gaat over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar.

In samenwerking met de werkgroep Ouderbetrokkenheid organiseert De Duinsprong jaarlijks een ouderpanel. Een ouderpanel biedt de gelegenheid tot een open gesprek tussen de directie en een groep van 15- 20 ouders (2 à 3 ouders per leerjaar) over het onderwijs op school. Het is naast de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging een extra overlegvorm. Het Ouderpanel fungeert als klankbord voor de directie, waarin ouders kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/ thema’s. Het Ouderpanel biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen in een steeds wisselende groep ouders.

Kortom: door samen te werken begrijpen we elkaar beter, biedt het ons allen nieuwe inzichten en werken we samen aan de (school) ontwikkeling van het kind.

Om u een beeld te geven hoe Ouderbetrokkenheid er in de praktijk uitziet heeft de werkgroep Ouderbetrokkenheid een filmpje gemaakt waarin de 10 criteria van ouderbetrokkenheid aan bod komen.

Meer info m.b.t.Ouderbetrokkenheid 3.0