Professionele cultuur

 

Onderzoekend handelen speelt op De Duinsprong een belangrijke rol. Hierdoor wordt onze gezamenlijke visie op leren voortdurend aangescherpt.
De school deelt kennis met partners, publiceert over onderzoeksresultaten, zoekt actief contact met andere scholen en maakt deel uit van netwerken.

Om de dialoog en onderzoekende houding van De Duinsprong in kaart te brengen (0-meting) wordt de scan met interventiekaarten (5 fasen met 8 aspecten) ingevuld door MT, bouwcoördinatoren en Basisschoolcoach. Vanuit de scanuitslag en de interventiekaarten wordt een vertaling gemaakt naar mogelijke ontwikkeldoelen  van de onderzoeksgroepen. Zo werken we planmatig aan de schoolontwikkeling en  het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Om dit goed gestalte te geven werkt De Duinsprong met werkgroepen. Door vanuit het MT kritisch vragen te stellen, door te vragen op inhoud en door literatuurgebruik in te zetten, krijgt de inhoudelijke kant van werkgroepen een impuls en kan diepgang bereikt worden.

De werkgroepen  gaan met een heldere opdracht, doel en taak aan de slag. De voorzitters van de werkgroepen overleggen structureel  met het MT. Op deze manier kan op een onderbouwde manier aan schoolontwikkeling gewerkt worden: kritische keuzes maken waar we voor staan en kritisch doorvragen zijn belangrijks aspecten.

De Duinsprong investeert in de onderzoekscultuur van het gehele team. Door de dialoog over onderwijs-inhouden en de feedbackfunctie daarbij, door het systematisch verzamelen en uitwisselen van gegevens over schoolontwikkelingen, krijgt de schoolontwikkeling een impuls.

samen van en met elkaar leren